TRETS CARACTERÍSTICS DE LES RONDALLES:

La rondalla, com el conte tradicional, és una narració breu, en prosa, de tradició oral i de caràcter anònim.

Estructura narrativa :
a- situació inicial
b- conflicte.
c- acció o accions per a resoldre el conflicte.
d- resolució
e-tornada a la situació estable.

*Conten fets imaginaris, acció senzilla que es desenvolupa amb rapidesa, amb frases ben seleccionades.
*Presenten pocs personatges. Els més habituals són l’heroi, la víctima i el roí. També hi són freqüents les princeses i els donants, que són qui atorguen al protagonista un objecte mágic que l’ajuda en la seua tasca o missió.
*Presenten unes fórmules fixes d’inici: hi havia una vegada…; Això era…; i d’acabament, conte contat, conte acabat; rondalla explicada, rondalla acabada; catacric, catacrac, conte acabat